Isnin, 9 Januari 2017

Merdeka atau HambaIslamis
Religis
Athies
Ekonomis
Kapitalis
Sosialis
Komunis


Apa makna semua ini?

Doktrin?
Ideologi?
Pegangan?
Kepercayaan?
Keyakinan?

Apa erti semua ini?

 Alat dogma
menjajah fikrah dan menjarah jiwa?

Ah, Persetan!


Apa guna dilahirkan bebas merdeka
Kalau sendiri yang memilih untuk terpenjara
Dan mengakhiri hayat sebagai hamba


Pilihan di tangan dan tiada paksaan
Merdeka atau Hamba!


B10, PPAG, USM
PULAU PINANG
ISNIN
9 JANUARI 2017
2.27 AM